Az áruház használata

A webáruház tulajdonosa és üzemeltetője:
Németh Katalin Egyéni Vállalkozó 2360 Gyál Katona József u. 18/A/1
Képviselője: Németh Katalin
Adószám:  66898883-1-33
Statisztikai számjel:
Bank: 10918001-00000077-56300006
 
SZABÁLYZAT
 
Üzletszabályzat amely létrejött Németh Katalin, mint Eladó valamint a vásárló, mint Vevő között, saját akaratukból.

AZ WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A Németh Katalin Solardani.eu webáruházában minden olyan cselekvőképes személy vásárolhat, aki elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti. Németh Katalin minden szükséges segítséget, információt megad ahhoz, hogy a vásárló bizalommal tudja használni a webáruházat. A megrendelési űrlap során a Solardani.eu üzemeltetője tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. Németh Katalin kiköti, hogy semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért.
 
Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett talál. Az árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!
 
A TERMÉKEKRŐL

A webáruházban csak és kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre. A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudható meg részletesen. A Solardani.eu –n vásárolt minden termékről a vásárló számlát kap, mely tartalmazza a termékre vonatkozó adatokat (Termék megnevezését, ÁFA kulcsot, ÁFA értékét, nettó egységárát, mennyiségét, nettó és bruttó értékét.) az eladó és Vevő adatait, a fizetésre vonatkozó adatokat, és amennyiben van – a kiszállítás költségét (telephelyes átvétel esetén is!). A kiállított termékszámla megfelel az ÁFA tv. ill. PM rendeletekben előírt kötelezettségeknek! A vételár mindig a kiválasztott áru mellett van feltüntetve, bruttó formában! A Solardani.eu üzemeltetője. a webáruházban leadott rendeléseket foglalásnak tekinti és az árváltozás jogát, a számla kiállításig minden esetben fenntartja!Az itt eladásra kínált termékeinket nagykereskedelmi partnereintől szerezzük be.Partnereink Szalay Kft. 5310 Kisújszállás Mikes u.14;Greentechnic Kft. Budapest 1214 Orion u.14.;Ferenczi Épületgépészeti Kft. Budapest 1094 Haller u.88

JOGNYILATKOZAT 

A webáruházban megjelenített fotók illusztrációk! Az egyes termékek külalakja eltérhet. A webáruházban használt és feltüntetett márkanevek és logók kizárólag a termék gyártójának és a termék típusának azonosítására szolgál, a teljesebb körű tájékoztatást szolgálja. Minden márkanév és logó, a gyártó cég tulajdonát képezi és jogvédelem alatt áll.

GARANCIA, JÓTÁLLÁS

A Solardani.eu -n eladott árukra minden esetben a beszállító által vállalt gyártói garanciaidőt adja tovább. Ettől eltérő szavatossági idő, vagy jótállás, és ennek időtartama az adott áru megnevezése mellett van feltüntetve. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A Webáruházban új termékek kerülnek értékesítésre. A garancia a számla eredeti, vagy másolati példányával érvényesíthető. Az eladó a megvásárolt termék(ek)et csak abban az esetben cseréli ki, ha az(ok) bizonyítottan hibásak.
 
A GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS MENETE 

Ha az áruházunkban vásárolt termék garanciaidőn belül meghibásodott, kérjük haladéktalanul jelezze felénk! A vásárlástól számított 8 munkanapon belül bejelentett meghibásodás esetén, a vásárló dönthet arról, hogy a termék garanciális javítását, cseréjét kéri vagy eláll a vásárlástól. Utóbbi esetben, legkésőbb a hibás termék átvételét követő munkanapon, a termék teljes vételára visszafizetésre kerül. Garanciális javítás esetén, ha a meghibásodott termék rendelkezik garancialappal, úgy a garancialapon feltüntetett szakszerviz az illetékes a garanciális ügyintézés tekintetében. Azoknak az eszközöknek melyek nem rendelkeznek garancialappal, vagy a garancialapon nincsen szakszerviz feltüntetve, telephelyünk a garanciaérvényesítés helye! A terméket visszajuttathatja telephelyünkre személyesen, vagy postai úton utánvétel. A postaköltség minden esetben cégünket terheli! Garanciában leadott termékeket eredeti csomagolásban, gyári tartozékaival együtt kell visszajuttatni, az esetleges csereigény érvényesítéséhez, továbbá mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot (számla). Postai szállítás esetén fontos, hogy a számlán kívül, a hibajelenség leírása is mellékelve legyen a meghibásodott termékhez. A leadott termékeket szakszerviz vizsgálja be, azok javíthatóságát vagy cserejogosultságát a szerviz állapítja meg. A termék gyári szám/vonalkód (sn:) sérülése vagy elvesztése valamint a termék fizikai sérülése garanciavesztést vonhat maga után! A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk és az ezzel kapcsolatos garanciális költségek a kár okozóját terhelik! A Solardani.eu üzemeltetője(Németh Katalin.Egyéni Vállalkozó) az indokolatlan - nem hardver probléma, vagy nem hibás termék - garanciális ügyintézése során, a bevizsgálásért 2.000  – 20.000 Ft + ÁFA bevizsgálási díjat számláz ki az ügyfélnek, továbbá az ügyintézéssel kapcsolatos szállítási költségeket a vásárlóra terheli. A Solardani.eu üzemeltetője Németh Katalin semmilyen esetben nem vonható felelősségre és nem kötelezhető kártérítésre az önhibáján kívüli események (pl. beszállító megszünése) fellépő esetleges garancia áthelyeződések és garancia vesztések kapcsán.
 
RENDELÉSRE, SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A Webáruházba történő regisztrációval minden felhasználó kijelenti, hogy elfogadja az üzletszabályzatot, magára nézve azt kötelező érvényűnek tartja, tisztában van a rendelés menetével. A rendelés foglalásnak minősül, mely igényeket a Solardani.eu üzemeltetője-Németh Katalin az érkezés sorrendjében elégít ki, az alábbi módon: A foglalásról visszaigazolást küldünk. A Webáruházban történt vásárlást követően a vásárló csak utánvétettel készpénz fizetéssel kaphatja meg a terméket,termékeket.Átutalásos fizetés csak különleges esetben személyes egyeztetést követően és 500.000.- felett lehetséges.A folyamat közben esetlegesen felmerülő technikai problémákért Németh Katalin felelősséget nem vállal.
 
Minden esetben a rendeléskor a szállítási költség külön megnevezésre kerül és a számlával együtt fizetendő. 
A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. A kiszállítást megelőzően (visszaigazoláskor) az eladó tájékoztatja a Vevőt a kiszállítás időpontjáról. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a csomag átvételét biztosítsa. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd egy új alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A Vevő a csomag ellenőrzésekor köteles ellenőrizni, hogy a számlán szereplő tételek a valóságban megegyeznek a rendelt, és kiszállított termékekkel. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, azonnal köteles felvenni ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot, a hiba elhárítása érdekében. A Vevő a csomagot termékszámla hiányában nem veheti át, amennyiben hiányzik a csomagból, haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A rendeléskor megjelölt fizetési módot a Vevőnek kötelező érvényűnek kell tekinteni (rendelés visszaigazolása, elfogadása esetén) Halasztott átutalásos fizetés esetén, a termék a számla kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonát képezi!
 
A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet (rendelet) alapján a vásárlót elállási jog illeti meg.
A vásárló a termék átvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.
A termék átvételének napja a termékhez mellékelt számlán szereplő teljesítési időpont, illetve a postai csomagjegyzék vagy a futárszolgálat szállítójegyzéke.
Elállás esetén Németh Katalin a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatéríti. Átutalással,a vásárló által írásban közölt számlaszámra.
A vevő a 8 munkanapos határidő alatt megbizonyosodhat arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati céljaink teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jog elvesztéséhez. Amennyiben a vásárló a írásban áll el a vásárlástól, akkor elegendő az elállási nyilatkozatot elküldenie 8 munkanapon belül.
A vásárló viseli a termék visszaszolgáltatásából eredő költségeket (így az újbóli szállítás díját). Németh Katalin követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.AZ ÁRUHÁZ HASZNÁLATA 
A Solardani.eu. webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét, és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Solardani.eu és Németh Katalin semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
*Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat
*Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást
*Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
*Bármely levél - független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - de főleg bármilyen adat elvesztése
*Bármely szoftver nem megfelelő működése
*Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei
*A Solardani.eu és Németh Katalin nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, független attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
*A résztvevő felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
*Egyedül a vásárló felelős a webáruházhoz való kapcsolódásáért, és a webáruházban való vásárlásáért.
* A Solardani.eu és Németh Katalin nem vonható felelősségre semmilyen esetben „vis major” esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
* Solardani.eu és Németh Katalin a webáruházban szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a webáruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre ezek nem vonatkoznak.
* Solardani.eu és Németh Katalin szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit, és szabályait, és/vagy a webáruházat bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét.
* Bármely módosítás abban az esetben lép életbe, amikor online megtalálható a webáruházban. Bármely résztevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
* A Solardani.eu és Németh Katalin szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el, vagy annak elkövetésével próbálkozik a webáruházban.
* A Solardani.eu és Németh Katalin nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
* Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a webáruházban a Solardani.eu és Németh Katalin szabadon érvénytelennek nyilváníthatja vásárlását, és a Vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.
Vissza
Az Ön IP címe: 3.236.225.157
Start Accepting Credit Cards For Your Business Today!